Επωνυμία: ΕΜΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΙΚΕ Εταιρικό Κεφάλαιο: 500 € Αριθμός Γεμη:150924220000 Έδρα: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ. ΡΟΔΟΣ Διεύθυνση: Μιχαήλ Βολονάκη 103, 851 00 Ρόδος Ιστοσελίδα: https://wecandoit.com.gr/ Εταίρος: Φελέκη Αντιγόνη, 95% κεφαλαιακή εισφορά Εταίρος: Ντανά Φλώρα, 5% κεφαλαιακή εισφορά Διαχειριστής: Φελέκη Αντιγόνη