Συστρατευμένοι με τα νέα δεδομένα, θωρακίζουμε την “ασπίδα προστασίας μας”. Πρόσφατα η “We Can Do It” εκπαιδεύτηκε, αξιολογήθηκε και συμμορφώθηκε σύμφωνα με τις απιτήσεις του προγράμματος “Covid Shield” μέσω του φορέα “Tuv Austria”
update
"Εμείς Μπορούμε" και το αποδεικνύουμε.
tuv-certificate-el
tuv-certificate-en